Odhalení tajemné síly podvědomí aneb kouzlo našeho vědomí

Kdo z nás si vybere dobrovolně nemoc? Nikdo. A přesto se to děje. Co není volba neboli naše vědomá akce, to je „pouze“ reakce. Reagující částí v nás je naše podvědomí. Podvědomí si nevybírá, nesoudí, pouze reaguje. Pokud ho něco rozruší, prostě reaguje.

Nedávno jsem potkala kamarádku a povídaly jsme si. Bylo to moc příjemné setkání. Mimo jiné jsem se ale dozvěděla, že mé příspěvky sice sleduje, ale stále nechápe, co že to vlastně přesně dělám…? Tak jsem se rozhodla napsat tento článek o podvědomí, abychom si to trochu objasnili. Vycházím z různých zdrojů a vědeckých článků dr. Bruce Liptona, dr. Gregga Bradena, dr. Joe Dispenzy či dr. Darrena Weissmana.

Jak se uzdravit

Uzdravování není o logice, ale o emocích. Je nutné se dostat k naší emocionální části – a tou je podvědomí. Uzdravování se ale netýká jen fyzického těla, ale jakýchkoli emocionálních a psychických nepříjemností. Je dobré vycházet z definice zdraví dle WHO: zdraví je stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen nepřítomnost nemoci či vady.

Co je pro jednoho člověka stres, pro druhého je výzva. Stěžejním je tedy především naše vnímání.

„Pokud se zbavíme nefunkčních podvědomých vzorců, které nám implantoval někdo jiný, napojíme se zpět na hlas své duše.“

Naším cílem je rozvinout podvědomé tendence k víře v celistvost, k léčení, k prosperitě a ostatním kvalitám, abychom nad tím nemuseli tolik přemýšlet a jednali vědomě v souladu s podvědomím.

Co je svalový test?

Svalový test funguje jako jakýkoliv jiný reflex spojený s autonomním nervovým systémem (neboli automaticky naprogramovaným nervovým systémem). Každý reflex je spojen s tímto systémem.

Autonomní nervový systém je:

  • Sympatický nervový systém = ztuhnout, bojovat, utéct (to ale nezní moc sympaticky, co? 🙂
  • Parasympatický nervový systém = uzdravit se, regenerovat, uvolnit se

Jednoduše řečeno: jsme buď v aktivním stavu a pohybujeme se směrem K NĚČEMU nebo v reaktivním stavu založeném na strachu, pohybujeme se pryč OD NĚČEHO nebo se něčemu vyhýbáme.

Svalový test je jednoduchý způsob, dokonce nejefektivnější způsob, jak zjistit, co je zdrojem našeho problému, nemoci, negativního vzorce atd.

Svalový test vznikl v roce 1964 (čili není to žádná new age novinka) a přišel s ním chiropraktik dr. George Goodheart. Z jeho práce pak vznikly všechny směry kineziologie.

Svalový test funguje jako přístup do podvědomé paměti.

Vše souvisí se vším – a to i v našem těle. Existuje spojení mezi muskuloskeletálním systémem, nervovým systémem a viscerální funkcí (tj. funkce našich orgánů). Vše je spolu propojené.

Žijeme v minulosti nebo tady a teď?

„Vidíme věci s ohledem na současnost nebo se na věci díváme skrz skla zamlžená vzpomínkami na minulost, kterou jsme nestihli plně zpracovat?“

Pokud se taková vzpomínka probudí, dostane emocionální náboj. To nám může prozradit svalový test.

Takové vzpomínky ovlivní každý aspekt našeho života, fyzické zdraví a naši přirozenou schopnost se uzdravit. Ovlivní to i naši schopnost být těmi nejlepšími, těmi, kdo drží pevně otěže svého života a mají vládu nad svými vztahy. Ovlivní to i to, jak vnímáme výzvy nebo nepříjemnosti.

Svalový test nám nabízí přístup k těmto informacím z podvědomí.

Podvědomá přesvědčení a naše vnímání

Naše přesvědčení mají vliv na naše vnímání.

Vnímáme na základě toho, čemu věříme. Některá přesvědčení nás mohou posílit, dodat nám optimismus a podpořit tu nejlepší verzi našeho já.

Limitující přesvědčení nás ovlivňují od základu a často to jsou jednoduše vzpomínky, které nejsou zpracované a integrované.

Emoce a vznik přesvědčení

Když nejsme schopni zpracovat naše emoce v daný čas a nepomůže nám s tím nikdo jiný (např. rodič), tyto emoce se stanou vzpomínkou, která není zpracovaná. Z toho pak vznikne přesvědčení, které nás od základu omezuje.

Toto omezující přesvědčení má tyto důsledky:

  • Brýle, přes které se díváme (vnímání)
  • Filtr, přes který vnímáme život
  • Přitažlivost – pole, které nás přitahuje a které k nám věci a situace přitahuje

Svět kolem nás a sami sebe vidíme očima svého malého já. Vše filtrujeme, a proto to cítíme znovu a znovu. K tomu mnohdy stačí, aby nějaký zvuk, vůně či chuť probudily pocity, které jsme tehdy měli. A rázem reagujeme, jako bychom to prožívali poprvé – znovu a znovu a znovu. Navíc to, co cítíme, to přitahujeme. V životě přitahujeme lidi a okolnosti, které odpovídají naším vibracím.

Přesvědčení nás tedy biologicky ovlivní, protože když se toto přesvědčení probudí, naše srdce začne bít pro tyto pocity plné hněvu, přehlcení, nízkého sebevědomí atd. a pak vyšle signál do emocionální části našeho podvědomí a mozku – do limbického mozku.

Limbický systém

Limbický systém začne produkovat chemikálie v závislosti na emocionálním prostředí, ve kterém jsme jednou byli a které je stále v nás. Těmto chemikáliím se říká neuropeptidy neboli molekuly emocí. Ty jsou v naší krvi a pak se vážou na buňky v našem těle. Jakmile se navážou na buňky v našem těle, v tu chvíli se jimi stáváme.

Sami se tedy stáváme tímto emocionálním prostředím a v tu chvíli naše buňky cítí, formují, fungují a reprodukují nové buňky na základě vzteku, zmatku a dalších emocí, jako by nám byly stále 4 roky.

Pro někoho toto může pak znamenat autoimunitní poruchu, pro jiného alergie, pro dalšího rakovinu, Parkinsona, záněty střev, závislosti atd. To, jak se to v našem životě projeví, je velmi individuální.

Klíčem je uvědomit si, že tato přesvědčení nejsou náš problém, ale naopak příležitost. Symptomy jsou jako budíček, abychom si mohli uvědomit svou moc a byli sami sebou.

„Každý symptom, stres a nemoc má emocionální kořeny“

Naše buňky mají paměť

Z každé události vznikne buněčná vzpomínka – naše buňky mají paměť. Když se tyto vzpomínky probudí, přinutí nás reagovat na základě různých aspektů akupunkturních meridiánů, což jsou naše emocionální cesty.

„Nezabíjejme posla, než nám předá zprávu“

Dobré je brát symptom jako posla. Místo toho, abychom ho tlumili léky či zaháněli, přijměme od něj zprávu, kterou nám nese. Podvědomí je přesně to místo, kde máme hledat.

Kdo jsme?

90 – 98 % toho, kým jsme, je ukryto pod povrchem v energetickém poli zvaném podvědomí. Podvědomí je 7 x rychlejší, než by naše vědomí dokázalo být.

„Mám se rád/a přesně takový/á, jaký/á jsem“.

Co s vámi takové přesvědčení dělá? Myslíte si, že takový vzorec je součástí vašeho podvědomí nebo cítíte nejistotu či odpor, když ho vyslovíte?

Když se probudíme a chováme se vědomě a současně vidíme svůj život s vděčností, věci se začnou měnit. Probudí se náš imunitní systém, srovná se hladina hormonů, uvolní se svaly, klouby se začnou čistit.

Při práci s podvědomými přesvědčeními a vzorci můžeme pozvednout naše vědomí, abychom cítili čistou lásku a sebevědomí. Pak se původně omezující přesvědčení stanou jádrem nekonečného potenciálu a naše vnímání se změní. Energie začne proudit a tělo se začne přirozeně neutralizovat, záněty regulovat, my budeme celiství a začneme se regenerovat.

5 základních věcí, které musíme tělu dodat aneb 5 kroků k sebelásce

  • Hydratace
  • Kvalitní potraviny
  • Odpočinek
  • Cvičení
  • Vlastní síla – ta je klíčem k plnému potenciálu uzdravení. Vlastní síla roste, když se naše vnímání mění a vědomě žijeme v souladu s naším podvědomím.

Pevně věřím, že jsem tímto článkem lépe objasnila, jak funguje naše podvědomí a jaký potenciál změny našeho života se v něm skrývá.

Pokud máte pocit, že jste vlečeni svými podvědomými vzorci a negativními přesvědčeními, se vším stále bojujete, vše si musíte vydřít, nic se nedaří tak, jak si vědomě přejete, příčina bude v podvědomém programu, autopilotovi, který v 95 % řídí náš život.

Metoda PSYCH-K, které se věnuji, si umí s tím vším krásně poradit. Na sezení se můžete objednat e-mailem zde. Sezení probíhá osobně či přes video hovor (Skype, Messenger, WhatsApp a další).

Budu se těšit na případné setkání.

S láskou Jana

 

Specializuji se na celostní přístup k člověku, podvědomou mysl i fyzické zdraví a výživu. Jako průvodkyně na cestě k sobě díky svým četným zkušenostem vám mohu pomoci nalézt ztracenou rovnováhu ve vašem životě. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře